Từ các số 0 1 2 3 4...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được: Ba...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

Bao nhiêu số có ba chữ số ( không nhất thiết khác nhau) và là số chẵn?

A. 60 B. 90

C. 450 D. 100

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Số tự nhiên có 3 chữ số có dạng

Có ba cách chọn chữ số c ( vì c ∈ {0,2,4}).

Ứng với mỗi cách chọn c , có 6 cách chọn chữ số b (vì b ∈ E)

ứng với mỗi cách chọn c, b có 5 cách chọn chữ số a (vì a ∈ E và a≠ 0)

Áp dụng quy tắc nhân ta có 3*6*5 = 90 số có 3 chữ số. Vì vậy đáp án là B

Nhận xét: học sinh có thể không để ý đến giả thiết vẫn cho rằng 3 chữ số của số có ba chữ số là khác nhau, dẫn đến kết quả là 3*4*5 = 60 số (phương án A)

Hoặc chỉ để ý tìm số các chữ số chẵn có 3 chữ số nên cho kết quả là:

(998 – 100): 2 + 1 = 450 ( phương án C)

Hoặc chỉ để ý tìm các số có 3 chữ số được lập từ các chữ số 0,1,2,3,4,5 nên cho kết quả là 5*5*4 =100 số (phương án D)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP