Cho dãy a1 a2 a3 a4 với mỗi...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Cho dãy a1,a2,a3,a4 với mỗi ai chỉ nhận g...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Cho dãy a1,a2,a3,a4 với mỗi ai chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Hỏi có bao nhiêu dãy như vậy?

A. 8 B. 16

C. 70 D. 1680

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

mỗi ai chỉ nhận hai giá trị (0 hoặc 1).

theo quy tắc nhân số dãy a1, a2, a3, a4, là 2×2×2×2=16

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP