Trong một lớp học có 20 học sinh...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Trong một lớp học có 20 học sinh nam và 2...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Trong một lớp học có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 2 học sinh; 1 nam và 1 nữ tham gia đội cờ đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn?

A. 44 B. 946

C. 480 D. 1892

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c

có 20 cách chọn bạn học sinh nam và 24 cách chọn bạn học nữ. vậy có 20×24= 480 cách chọn hai bạn (1 nam 1 nữ) tham gia đội cờ đỏ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP