Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh k...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh khác nhau, 6 quyển sách Toán khác nhau và 8 quyển sách Tiếng Việt khác nhau

a) Số cách chọn 1 quyển sách là:

A. 19 B. 240

C. 6 D. 8

b) Số cách chọn 3 quyển sách khác môn học là:

A. 19 B. 240

C. 969 D. 5814

c) Số cách chọn 2 quyển sách khác môn học là:

A. 38 B. 171

C. 118 D. 342

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a. số cách chọn một quyển sách là 5+6+8=19

b. số cách chọn 3 quyển sách là 5×6×8=240

c. số cách chọn 2 quyển sách khác môn học là: 5×6+5×8+6×8=118

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP