Các thành phố A B C D được...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Các thành phố A,B,C,D được nối với nhau b...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Các thành phố A,B,C,D được nối với nhau bằng các con đường như hình vẽ:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

a) Số cách đi từ thành phố A đến D mà qua B và C chỉ có một lần là:

A. 12 B. 60

C. 220 D. 1320

b) Số cách đi từ thành phố A đến D, rồi quay lại A là:

A. 24 B. 3600

C. 440 D. 2640

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a. số cách đi từ a đến d (qua b và c chỉ một lần) là 4*3*5=60

b. số cách đi từ a đến d là 60, số cách đi từ d đến a cũng là 60, nên số cách đi từ a đến d rồi quay về a là 60*60=3600

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP