Gieo đồng thời 3 con súc sắc Tính...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Tính khả nă...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Gieo đồng thời 3 con súc sắc. Tính khả năng tổng số chấm trên ba con súc sắc xuất hiện bằng 10?

A. 7 B. 27

C. 42 D. 50

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B

Bài toán quy về tìm các số hạng :

với a,b,c ∈{1,2,3,4,5,6} và a+b+c=10. Nhận thấy 10=1+3+6=1+4+5=2+3+5=2+4+4=3+3+4=2+2+6

Với 3 chữ số khác nhau , lập được 3*2*1=6 số có 3 chữ số ( chẳng hạn với 1,3,6 lập được 6 số có 3 chữ số là 136,163,361,316,613,631)

Với ba chữ số trong đó có hai chữ số giống nhau, lập được 3số có 3 chữ số ( chẳng hạn với 2,4,4 lập được 3 số có 3 chữ số là 244,424,442. Vì vậy, theo quy tắc cộng , ta thu được 6+6+6+3+3+3=27 số

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP