Công bội nguyên dương của cấp số nhân...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Công bội nguyên dương c...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Công bội nguyên dương của cấp số nhân (un) thoả mãn :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 3 B. 2

C. 1 D. 0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP