Cho 6 chữ số 0 1 2 3...

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất Cho 6 chữ số 0,1,2,3,4,5. Từ 6 chữ số trê...

0
Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

Cho 6 chữ số 0,1,2,3,4,5. Từ 6 chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số có 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5?

A. 15 B. 22

C. 192 D. 720

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C

Số có bốn chữ số có dạng :

( a≠0,a,b,c,d∈ E={0,1,2,3,4,5})

Do

không chia hết cho 5 nên có 4 cách chọn d( là 1,2,3,4)

Chọn a ∈ E\{0,d} nên có 4 cách chọn a

Chọn b ∈ E\{a,d} nên có 4 cách chọn b

Chọn c ∈ E\{a,b,d} nên có 3 cách chọn c

Theo quy tắc nhân, có 4*4*4*3=192 số

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP