Số hạng đầu tiên của cấp số nhân...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Số hạng đầu tiên của cấp...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Số hạng đầu tiên của cấp số nhân (un) thoả mãn hệ :

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 2 B. 12

C. 24 D. 0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

B

→ q=2 và u1=12 lần lượt là công bội và số hạng đầu tiên của cấp số nhân

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP