Độ dài các cạnh của một tam giác...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Độ dài các cạnh của một ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Độ dài các cạnh của một tam giác ABC lập thành một cấp số nhân. Tam giác ABC có tối đa mấy góc không vượt qua 60°?

A. 0 B. 1

C. 2 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

C

Giả sử ba cạnh của tam giác ABC là a,b,c.

không mất tính tổng quát, ta giả sử 0 < a≤a≤b≤c, nếu chúng tạo thành cấp số nhân thì theo tính chất của cấp số nhân Ta có: b2=ac.

Theo định lý hàm côsin Ta có:

Mặt khác a2+c2 ≥2ac → cosB≥1-1/2=1/2. Vậy góc B≤60°,mà a≤b → A≤60°, cho nên tam giác ABC có hai góc không quá 60°

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP