Tím số hạng đầu của cấp số nhân...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Tím số hạng đầu của cấp ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Tím số hạng đầu của cấp số nhân có bốn số hạng, biết tổng ba số hạng đầu bằng 164/9, đồng thời theo thứ tự, chúng là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng.

A. 4 B. 16/9

C. 2/3 D. -1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1

A

Gọi u1,u2,u3,u4 là 4 số hạng đầu tiên của cấp số nhân, với công bội q. gọi (vn) là cấp số cộng tương ứng với công sai là d. Theo giả thuyết Ta có:

Gửi 5 năm trước

1
Khử d là sao vậy nói rõ giúp mình chỗ đó được hok – Nhựt1 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP