Cho cấp số nhân un có u1=5 u2...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Cho cấp số nhân (un) có...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Cho cấp số nhân (un) có u1=5; u2 = 8. Tìm u4

A. 512/25 B. 125/512

C. 625/512 D. 512/125

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP