Cho một cấp số nhân có 5 số...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Cho một cấp số nhân có ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Cho một cấp số nhân có 5 số hạng với công bội dương. Biết rằng số hạng thứ hai bằng 3, số hạng thứ tư bằng 6. Tính tổng của cấp số nhân đó?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Kí hiệu u1,u2,u3,u4,u5 là các số hạng của cấp số nhân

Ta có :

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP