Người ta trồng 3003 cây theo hình tam...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Người ta trồng 3003 cây ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Người ta trồng 3003 cây theo hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ 2 có 2 cây, hàng thứ 3 có 3 cây,...Vậy có tất cả bao nhiêu hàng?

A. 75 B. 76

C. 77 D. 78

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tổng số cây trồng theo kiểu trên là

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP