Xen vào giữa hai số 4 và 40...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Xen vào giữa hai số 4 v...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Xen vào giữa hai số 4 và 40 bốn số để được một cấp số cộng có công sai lớn hơn 3. Tìm tỏng 4 số đó.

A. 88 B. 92

C. 128 D. 132

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nếu xen 4 số vào giữa hai số để được một cấp số cộng thì cấp số cộng đó có 6 số hạng. theo đầu bài ta có: u1=4, u6=40 → 40= 4+5d↔d=(40-4)/5=7,2ngf

vậy 4 số thêm vào là:11,2; 18,4; 25,6; 32,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP