Trong mặt phẳng toạ độ cho đồ thị...

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân Trong mặt phẳng toạ độ, ...

0
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

Trong mặt phẳng toạ độ, cho đồ thị (d) của hàm số y= 4x-5.

Với mỗi số nguyên dương, gọi An là giao điểm của(d) và đường thẳng x=n. Xét dãy số (un) với un là tung độ của điểm An. Tính u1+...+u15.

A. 405 B. 305

C. 205 D. 105

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Dễ thấy un = 4n -5

Ta có: un+1 =4(n+1) -5 = 4n -1

⇒un+1=un+4 với n≥1⇒(un) là một cấp số cộng

Đáp án là A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP