Trong dd B chứa 0 1 mol Fe3+...

Chương 1: Sự Điện Li Trong dd B chứa 0,1 mol Fe3+,0,2 mol H+; 0,1 mol...

0
Chương 1: Sự Điện Li

Trong dd B chứa 0,1 mol Fe3+,0,2 mol H+; 0,1 mol SO42-; t mol NO3-
+Tính kl chất tan trg dd B
+Nhỏ từ từ V ml dd Ba(OH)2 1M vào ddB đến khi pư kết thúc thu đc 28,65g kết tủa . TínhV
Mọi người giải giúp mk vs ạ

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dùng pp bảo toàn điiện tích để tính mol của NO3- ạ

Khối lượng dung dịch = khối lượng 4 ion cộng lại

Chú ý khi cô cạn HNO3 bị bay hơi nhé

Kết tủa gồm BaSO4 và Fe(OH)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP