chị có thể giải giúp e bài tập:Dùng...

Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol chị có thể giải giúp e bà...

0
Chương 8: Dẫn Xuất Halogen - Ancol - Phenol

chị có thể giải giúp e bài tập:Dùng m gam tinh bột để xản xuất ancol etylic với hiệu suất 81%.Toàn bộ co2 được hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dung dịch naoh thu được dung dịch hỗn hợp 2 muối có cùng nồng độ 0.5M.Tính giá trị m?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP