Để khắc chữ lên thủy tinh người ta...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Để khắc...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Để khắc chữ lên thủy tinh, người ta dựa vào phản ứng:

  • A. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO.
  • B. SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O.
  • C. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O
  • D. SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO3 + CO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP