Phát biểu nào sau đây đúng? A Nitrophotka...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Phát bi...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Nitrophotka là phân vi sinh.
  • B. Amophot là phân phức hợp.
  • C. Ure là một loại phân lân.
  • D. Supephotphat là một loại phân kali.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP