Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Hỗn hơ...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường?

  • A. H2S và N2.
  • B. CO và O2.
  • C. H2 và F2.
  • D. Cl2 và O2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn C

H2 phản ứng được với F2 ngay trong bóng tối tạo HF

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP