Thuốc thử nào sau đây dùng để phân...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Thuốc t...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2?

  • A. Dung dịch NaCl.
  • B. Dung dịch HCl.
  • C. Dung dịch K2SO4.
  • D. Dung dịch Pb(NO3)2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Dùng Pb(NO3)2 chỉ kết tủa với H2S

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP