Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Không k...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Không khí trong phòng thí nghiệm bị nhiễm bẩn bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?

  • A. Dung dịch NH3.
  • B. Dung dịch HCl.
  • C. Dung dịch NaCl
  • D. Dung dịch H2SO4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP