Thành phần chính của phân lân supephotphat kép...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Thành p...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Thành phần chính của phân lân supephotphat kép là:

  • A. NH4H2PO4
  • B. Ca(H2PO4)2
  • C. Ca3(PO4)2
  • D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP