Loại phân bón nào sau đây không thích...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Loại ph...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Loại phân bón nào sau đây không thích hợp với đất chua?

  • A. Tro bếp
  • B. (NH2)2CO
  • C. KNO3
  • D. NH4NO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Đất chua có quá nhiều H+ ⇒ không cần thêm NH4+

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP