Khi nhiệt phân muối nitrat nào sau đây...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khi nhi...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khi nhiệt phân, muối nitrat nào sau đây có thể không thu được khí O2?

  • A. AgNO3.
  • B. Cu(NO3)2.
  • C. NaNO3.
  • D. NH4NO3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

NH4NO3 → N2O + 2H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP