Khi ủ than tổ ong một khí rất...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khi ủ t...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khi ủ than tổ ong một khí rất độc, không màu, không mùi được tạo ra. Khí đó là:

  • A. CO.
  • B. NO2.
  • C. SO2.
  • D. CO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP