Tính oxi hóa của cacbon thể hiện trong...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Tính ox...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện trong phản ứng nào sau đây?

  • A. C + O2 → CO2.
  • B. 3C + 4Al → Al4C3.
  • C. C + 2CuO → 2Cu + CO2.
  • D. C + H2O → CO + H2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Tính oxi hóa của C thể hiện khi số oxi hóa của C giảm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP