Phát biểu nào sau đây không đúng? A...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Phát bi...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Hiđro sunfua bị oxi hóa bởi nước clo ở nhiệt độ thường.
  • B. Photpho trắng hoạt động mạnh hơn photpho đỏ.
  • C. Kim cương, than chì là các dạng thù hình của cacbon.
  • D. Trong các hợp chất, tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Riêng Flo chỉ có số oxi hóa -1 trong hợp chất vì không có phân lớp d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP