Khi nung nóng than cốc với CaO CuO...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Khi nun...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Khi nung nóng than cốc với CaO, CuO, FeO, PbO thì phản ứng xảy ra với:

  • A. CuO, FeO, PbO.
  • B. CaO và CuO.
  • C. CaO, CuO, FeO và PbO.
  • D. CuO và FeO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các oxit FeO, CuO, PbO phản ứng với C → Kim loại.
CaO + 3C → CaC2 + CO (nhiệt độ cao lò điện và khí quyển trơ).

Chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP