Sục H2S đến dư qua dung dịch chứa...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Sục H2S...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Sục H2S đến dư qua dung dịch chứa AlCl3, NH4Cl, NaCl, CuCl2 cho đến khi bão hoà thu được kết tủa gồm:

  • A. Cu(OH)2, Al(OH)3.
  • B. CuS và Al2S3.
  • C. Al2S3.
  • D. CuS.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn D

Chỉ có CuS là không tan trong HCl.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP