CO2 không phản ứng với chất nào trong...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học CO2 khô...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

CO2 không phản ứng với chất nào trong các chất sau:

  • A. NaOH.
  • B. O2
  • C. CaO..
  • D. Mg.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP