H3PO3 là axit hai lần axit vậy hợp...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học H3PO3 l...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

H3PO3 là axit hai lần axit, vậy hợp chất Na2HPO3 là:

  • A. Muối axit.
  • B. Muối trung hòa.
  • C. Muối bazơ.
  • D. Không thể xác định được.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Na2HPO3 là muối trung hòa.

CHọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP