Hai khí có thể tồn tại trong một...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Hai khí...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Hai khí có thể tồn tại trong một bình chứa ở điều kiện thường là:

  • A. H2S và Cl2.
  • B. O2 và Cl2.
  • C. NH3 và Cl2.
  • D. HI và Cl2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Chọn B

NH3 + Cl2 → N2 + HCl
H2S + Cl2 → S + HCl
HI + Cl2 → HCl + I2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP