Hòa tan 28 1 gam hỗn hợp x...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Hòa tan...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Hòa tan 28,1 gam hỗn hợp x gồm CaCO3 và MgCO3 vào dung dịch HCl thu được v lít Co2 hấp thụ hết V lít CO2 ở trên vào 200ml dung dịch baoh2 1m Hỏi có thu được kết tủa không?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở đây em giới hạn số mol của CO2 sẽ nằm từ : 0.28 tới 0.33 trong khi số maol OH là 0.2

Đặt T = nOH/nCO2

Nếu 1 < T < 2 : tạo cả muối do đó có tạo kết tủa em nhé !

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP