Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh để...

Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, c...

0
Trong giai đoạn sau Chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh thực sự, các quốc gia trên thế giới đều tập trung vào
hội nhập quốc tế. phát triển kinh tế.phát triển quốc phòng. ổn định chính trị.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
phát triển kinh tế.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP