Tu hú không có tập tính ấp trứng...

Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách:

0
Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách:
Tiện đâu đẻ đấy.Đẻ số lượng trứng lớn để trừ hao.Đẻ con.Đẻ nhờ vào tổ chim khác.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Đẻ nhờ vào tổ chim khác.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP