Từ sự xuất hiện ba tổ chức cộng...

Từ sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ ở ba miền đất ...

0
Từ sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ ở ba miền đất nước (trong năm 1929), sau đó hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đã để lại cho cách mạng Việt Nam bài học gì ?
Kiên quyết đấu tranh các quan điểm phi vô sản. Thống nhất tư tưởng trước, thống nhất tổ chức sau. Xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thống nhất tư tưởng trước, thống nhất tổ chức sau.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP