Vật lí hạt nhân - Công thức tính...

Vật lí hạt nhân - Công thức tính độ hút khối, năng lượng

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

+) Độ hút khối có công thức như sau:

\(\Delta m=m_0-m=\left [ Z_{m_p}+(A-Z)m_n \right ]-m\)

\(m_0\): tổng khối lượng các hạt nuclôn

\(m\): khối lượng hạt nhân

\(m_p\): khối lượng notron

+) Năng lượng liên kết: \(W_{lk}=\Delta mc^2\)

+) Năng lượng liên kết riêng: \(\varepsilon=\dfrac{W_{lk}}{A}\)

Ý nghĩa: Đặc trưng cho tính bền vững. NLLK riêng càng lớn thì càng bền vững, số khối nằm trong khoảng 50 đến 70 thì hạt nhân bền vững nhất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP