Việc xác định con đường cứu nước của...

Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâ...

1
Việc xác định con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Cách mạngtháng Mười Nga năm 1917, trước hết vì cuộc cách mạng này
giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân và nông dân.lật đổ được sự thống trị của tư sản và phong kiến.là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP