We invited a pop star onto the chat...

Viết Lại Câu We invited a pop star onto the chat show, but he didn't ...

0
Viết Lại Câu

We invited a pop star onto the chat show, but he didn't turn up.
The pop star _____________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

The pop star that/ who/ whom we invited onto the chatshow didn't turn up.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP