Xà phòng hóa hoàn toàn 17 8 gam...

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH....

0
Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X với một lượng vừa đủ NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 1,84 gam glixerol và m gam muối khan. Giá trị của m là
19,12.18,36.19,04.14,68.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
18,36.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP