xn 2 = x18...

ĐẠI SỐ LỚP 7 Chương 1: Số Hữu Tỉ. Số Thực (xn)2 = x18

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

$x^{18}=(x^9)^2\rightarrow n=9$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP