: If he could speak French he would...

Ngữ Pháp và Từ Vựng : If he could speak French, he would be able to g...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

: If he could speak French, he would be able to get a job there.

A. He couldn't speak French so he wasn't given the job there.

B. He can't speak French, so he won't be able to get a job there.

C. He can't speak French because he won't get a job there.

D. He wishes he can speak French and worked there.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích:

- Đáp án B: Anh ấy không thể nói tiếng Pháp, nên anh ấy không được nhận công việc ở đó.

- câu gốc là câu điều kiện loại II, diễn tả việc trái ngược, không có thật ở với hiện tại => A sai

- C sai nghĩa (Anh ấy không thể nói tiếng Pháp vì aanh ấy sẽ không được nhận việc ở đó).

- D sai nghĩa (Anh ấy ước anh ấy có thể nói tiếng Pháp và làm việc ở đó) và lệch thì (wishes - worked)

Dịch nghĩa: Nếu anh ấy có thể nói tiếng Pháp, anh ấy có thể nhận được công việc ở đây.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP