Although she said that she would come I...

Viết Lại Câu Although she said that she would come, I don't think she...

0
Viết Lại Câu

Although she said that she would come, I don't think she ever will.
Despite _________________________________________________________________________

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Despite her saying that she would come, I don't think she ever will.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP