Bài 17 Dòng điện trong chất bán dẫn...

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn - Giải bài 7 Trang 106 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D.

Vì: Cấu A đúng khí bán dẫn p phải mỏng.

Câu B: Một lớp bán dẫn loại mỏng n kẹp giữa hai bán dẫn loại p là tranzito p-n-p.

Câu C: Một lớp bán dẫn loại mỏng p kẹp giữa hai bán dẫn loại n không phải luôn có khả năng khuếch đại.

Câu D: Bao giờ mật độ hạt tải điện miền êmitơ cũng cao hơn miền bazơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP