Bài 17 Phản ứng oxi hoá - khử...

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 5 Trang 83 - Sách giáo khoa Hóa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Chất oxi hóa là chất thu electron nên sau phản ứng số oxi hóa giảm:

\(\overset{0}{O_2}\rightarrow 2 \overset{-2}{O}\)

Ví dụ: \(4\overset{0}{Na}+\overset{0}{O_2} \rightarrow 2 \overset{+1}{Na_2}\overset{-2}{O}\)

- Sự oxi hóa là sự nhường electron.

Ví dụ: \(2\overset{0}{Na}\rightarrow 2\overset{+1}{Na}+2e\)

- Chất khử là chất nhường electron nên sau phản ứng số oxi hóa tăng:

\(\overset{0}{Na}\rightarrow \overset{+1}{Na}\)

- Sự khử là sự thu electron.

Ví dụ: \(\overset{0}{O_2}+4e \rightarrow 2\overset{-2}{O}\): sự khử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP