Bài 18 Phân loại phản ứng trong hoá...

Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 5 Trang 87 - Sác...

0
Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 5 Trang 87 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phản ứng oxi hóa - khử là; c, e, g.

c. \(\overset{0}{C}+\overset{+1}{H_2}O \overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+2}{C}O+\overset{0}{H_2}\)

e. \(\overset{0}{Ca}+2\overset{+1}{H_2}O\rightarrow \overset{+2}{Ca}(OH)_2+\overset{0}{H_2}\)

g. \(2\overset{+1}{K}\overset{+7}{Mn}\overset{-2}{O_4}\overset{t^0}{\rightarrow} K_2\overset{+6}{Mn}O_4+\overset{+4}{Mn}O_2+\overset{0}{O_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP