Bài 17 Phản ứng oxi hoá - khử...

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 6 Trang 83 - Sách giáo khoa Hóa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

Ví dụ:

- \(MnO_2+4HCl \rightarrow MnCl_2+Cl_2+2H_2O\)

- \(Cu+4HNO_3 (đặc) \overset{t^0}{\rightarrow} Cu(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O\)

- \(3Mg+4H_2SO_4 (đặc, nóng)\overset{t^0}{\rightarrow}3MgSO_4+S+4H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP