Bài 35 Benzen và đồng đẳng Một số...

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 8 tra...

0
Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác - Bài 8 trang 160 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

So sánh tính chất hoá học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hoá học của phản ứng để minh hoạ.

Hướng dẫn giải

Cả hai chất đều có phản ứng cộng hợp với hiđro, xúc tác Ni. Tuy nhiên chỉ có stiren là cho phản ứng cộng với dung dịch \(Br_2\) và cho phản ứng trùng hợp . Còn etylbenzen có thể cho phản ứng thế vào nhánh \(-C_2H_5\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP